Öka antalet öppnade nyhetsbrev

Flera av våra kunder arbetar aktivt med nyhetsbrev eller planerar att börja arbeta med marknadskommunikation via nyhetsbrev. Vi ger dem ofta råd om hur de skall organisera arbetet, vad de skall tänka på och hur man ökar antalet läsare.

Det kan vara svårt att nå genom det informationsbrus som finns idag men nedan delar vi med oss av några handfasta råd och tips.

  • Rubriken och ämnesraden är avgörande för om ditt nyhetsbrev blir öppnat eller inte.
  • Ditt namn som avsändare är viktigt, likaså att du har en ämnesrad som berör mottagaren på ett eller annat sätt. Att vara anonym fungerar inte.
  • Uppmuntra mottagarna till ”klick” eller aktivitet i brevet.
  • Se till att era prenumeranter känner igen er i era utskick. Låt dem få rätt känsla bara genom formen på brevet.
  • Sätt intressanta rubriker inne i nyhetsbrevet och håll texterna korta och lättlästa. Motivera din läsare att i stället klicka på en länk för att komma vidare till din webbplats där informationen är med utförlig!
  • Nyhetsbrev som består av en enda stor bild upplevs enligt undersökningar som spam på grund av den ”reklamiga” känslan de kan skapa eller så syns de inte pga begränsad bildvisning i e-postklienten.

Även om innehåll och ovanstående rader är avgörande för framgång så behöver man också ett bra, stabilt och enkelt system för att nå fram. Ett bra system skall klara av att ge dig tydlig statistik, vara enkla att arbeta med och göra det möjligt med personlig avsändare och tilltal.

I en rapport från Jupiter Research vid namn “Email Marketing Content Best Practices: Identifying the Impact of Content on Response Behavior,”, kan man läsa sig till vad som motiverar mottagare att öppna nyhetsbreven:

54%: De produkter eller tjänster som presenteras
40%: Välformulerade texter/rubriker
35%: Ämnesraden
33%: Erbjudanden (tex. Rabatter, kampanjer)
12%: En stor bild (men tänk också på att helt bildbaserade nyhetsbrev är svårlästa eller inte syns i e-post klienten)