Vad är Connective?

Vanligen fokuserar leverantörer av nyhetsbrevssystem på utskicksfasen från verktyget. Men den fasen är ofta den enkla. Vi har i stället valt att förenkla det som nu är svårt. Att effektivisera det som tar tid. Vi har bland annat gjort det enklare att skapa innehåll och bidra med artiklar för att sedan få dem godkända i systemet. Det är ofta svårt återanvända bra material för nya utskick till nya målgrupper och marknader, vilket vi har förenklat genom översättningsfunktion och sökbar artikeldatabas. Det tillåter ett effektivt samarbete inom stora och spridda organisationer. Vi har gjort adresshanteringen enkel, effektiv och säker. Även vid stora mängder adresser, för båda nya och tidigare använda listor som skall fogas samman i en.

Och det är fortfarande enkelt att skicka.

Med stor kunskap om online kommunikation och marknadsföring har vi skapat SkapaFlex Connective med marknadsavdelningars arbete och utmaningar i fokus. SkapaFlex Connective tillåter ett modernt och effektivt skapande av riktad kommunikation via e-post. Det kan vara nyhetsbrev, interna brev eller inbjudningar. Det är arbetsflödet och artikeldatabasen som är det unika och möjligheterna till anpassning efter ditt företags behov är stora.

Det är en helt webbaserad kommunikationsplattform där du kan skapa, dela, och sprida artiklar, filer och färdiga nyhetsbrev internt. Fria men definierade arbetsflöden och rättighetsstyrning tydliggör  processer för utskick av nyhetsbrev.

En kraftfull artikeldatabas håller reda på de olika artiklar som är skapade inom olika avdelningar och länder. De kan delas mellan konton, länder och rättighetsnivåer. Adressdatabasen håller reda på dina nya och använda adresslistor och prenumeranter och gör det lätt för administratören. Statistiken tillåter avancerad uppföljning av nyhetsbreven och möjlighet till kontinuerlig utveckling och förbättring.

Nyhetsbreven styrs av grafiska mallar som vi formger från grunden i samråd med dig och i linje med företagets grafiska riktlinjer.