Teknik & Säkerhet

Det är den avancerade tekniken bakom systemet som gör det så lättanvänt, säkert och effektivt. Vi har lagt stor vikt vid skapandet av databaser och våra mailservrar är helt dedikerade för dina utskick.

Våra online tjänster ligger på en plattform med Microsoft Server 2003 eller 2008 i botten och stöd för .NET Framework 1.1, 2.0 och 3.5. Datat lagras ofta i Microsoft SQL 2005 men kan också sparas i Access, XML eller annat format. Daglig backup till disk för enkel återläsning som sparas upp till 30 dagar bakåt. Varje månad tas en komplett backup till band som sparas upp till ett år.

Skapa online services bygger på redundans, d.v.s. om någon komponent slutar att fungera tar en annan vid. Vi tillhandahåller maximal driftsäkerhet med flera av varandra oberoende anslutningar till Internet, avbrottsfri kraftförsörjning, brandskydd, klimatkontroll, videoövervakning och höga skydds- och larmklasser. Datat lagras bakom en brandvägg på RAID5-diskar i ett SAN. Systemingenjörer finns redo dygnet runt att ta hand om eventuella problem. Nya viktiga säkerhetsuppdateringar som släpps från Microsoft installeras i serviceintervall. Allt övervakas konstant via ett webbaserat övervakningssystem som larmar så fort något oväntat inträffar.