Optimera din e-postmarknadsföring i tre steg

Återigen har jag hittat en bra artikel om hur man optimerar sin e-postmarkandsföring i syfte att hålla kontakt med kunder, väcka intresse eller att dra trafik till webbplatsen. Nyckelorden är relevans, frekvens och analys.

Bakom caset står amerikanska företaget Marketing Experiments som har ett starkt fokus på e-postmarknadsföring och online marketing.

Läs mer om hur du optimerar ditt nyhetsbrev  i tre steg.

Praktiskt kundcase/exempel på hur en marknadsförare tripplade vinsten genom att skriva nyhetsbrev enligt ovanstående arbetsmetod. Innehåller också intressant statistik.

Ny statistik visar att kuponger ökar konvertering

Jag har läst igenom en hel del statistik och information om e-postmarknadsföring och sett några intressanta trender. USA ligger före oss i flera avseenden när det gäller e-postmarknadsföring och webb och därför blir information från deras marknadsförare och byråer en föraning om vad som sprider sig hit. Nedan bjuder jag på amerikansk statistik och svenska reflektioner samt ett exempel på vad som inte fungerar långsiktigt. Continue reading

Intressant statistik och artiklar om e-postmarknadsföring

Jag har hittat och läst intressanta artiklar om e-postmarknadsföring i olika bloggar. Jag kan varmt rekommendera följande två artiklar:

Online Media Daily beskriver hur e-postmarknadsföringen utvecklas och når framgång. Ett citat som jag särskilt fastnade för är ”While email marketing volumes have increased substantially, email remains a highly effective channel for communication,” sagt av Kevin Mabley, SVP av strategic and analytic consulting på välkända företaget Epsilon. 

Samma tidning rapporterar också i en annan artikel om hur e-postmarknadsföringen är lyckosam genom högre öppningsfrekvens. Precis som vi brukar rekommendera på Skapa så står det även i den här artikeln att regelbundna utskick med relevant innehåll är den viktigaste framgångsfaktorn.

Vidare kan jag rapportera att öppningsfrekvensen för generella eller osegmenterade nyhetsbrev är ca 26,3 %. Detta gäller utskick med ett budskap som ser likadant ut hos alla mottagare. Öppningsfrekvensen på transaktionsmeddelanden – som exempelvis ett bekräftelsemail eller en uppföljning av ett möte eller transaktion – ligger på drygt 70 %. Det är alltså mycket viktigt att ringa in sin målgrupp och ta reda på vilka budskap som är intressanta för dem (inte dig!). För att göra detta är statistik från tidigare utskick en viktig nyckel. Titta inte bara på vilka artiklar som var mest lyckade, utan kanske framför allt på de minst lyckade artiklarna. Fundera på om rubriken var bra nog, om placeringen av artikeln var fel i sammanhanget eller om den inte passade målgruppen.

Öka antalet öppnade nyhetsbrev

Flera av våra kunder arbetar aktivt med nyhetsbrev eller planerar att börja arbeta med marknadskommunikation via nyhetsbrev. Vi ger dem ofta råd om hur de skall organisera arbetet, vad de skall tänka på och hur man ökar antalet läsare.

Det kan vara svårt att nå genom det informationsbrus som finns idag men nedan delar vi med oss av några handfasta råd och tips.

  • Rubriken och ämnesraden är avgörande för om ditt nyhetsbrev blir öppnat eller inte.
  • Ditt namn som avsändare är viktigt, likaså att du har en ämnesrad som berör mottagaren på ett eller annat sätt. Att vara anonym fungerar inte.
  • Uppmuntra mottagarna till ”klick” eller aktivitet i brevet.
  • Se till att era prenumeranter känner igen er i era utskick. Låt dem få rätt känsla bara genom formen på brevet.
  • Sätt intressanta rubriker inne i nyhetsbrevet och håll texterna korta och lättlästa. Motivera din läsare att i stället klicka på en länk för att komma vidare till din webbplats där informationen är med utförlig!
  • Nyhetsbrev som består av en enda stor bild upplevs enligt undersökningar som spam på grund av den ”reklamiga” känslan de kan skapa eller så syns de inte pga begränsad bildvisning i e-postklienten.

Även om innehåll och ovanstående rader är avgörande för framgång så behöver man också ett bra, stabilt och enkelt system för att nå fram. Ett bra system skall klara av att ge dig tydlig statistik, vara enkla att arbeta med och göra det möjligt med personlig avsändare och tilltal.

I en rapport från Jupiter Research vid namn “Email Marketing Content Best Practices: Identifying the Impact of Content on Response Behavior,”, kan man läsa sig till vad som motiverar mottagare att öppna nyhetsbreven:

54%: De produkter eller tjänster som presenteras
40%: Välformulerade texter/rubriker
35%: Ämnesraden
33%: Erbjudanden (tex. Rabatter, kampanjer)
12%: En stor bild (men tänk också på att helt bildbaserade nyhetsbrev är svårlästa eller inte syns i e-post klienten)